Om oss

Opplæringskontoret for Frisørfag i Sør Trøndelag ble etablert i 1989 av bransjen lokalt, og virksomheten er hjemlet i Kunnskapsdepartementets lov og forskrift om fagopplæring og lokale retningslinjer for godkjenning av opplæringskontor i Sør Trøndelag. Kontoret er godkjent som lærebedrift i Frisørfaget

Organisasjon og ledelse
Samarbeidet med medlemsbedriftene
Godkjenning av medlemsbedrift
Medlemsbedriftenes ansvar
Opplæringsplan